Tájékoztató az adatvédelmi incidensről

Tisztelt Partnereink, Tisztelt Érintettek!

Az Unix Autó és Alkatrészkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 55-57., képv.: Zombori Antal, ügyvezető) mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a GDPR előírásainak megfelelően tájékoztatjuk Önöket, mint érintetteket, hogy vállalatunknál adatvédelmi incidens történt.

Az adatvédelmi incidens jellege:

Egyes informatikai rendszereinket egy külső, rosszindulatú (zsarolóvírus) támadás érte, amely sajnálatos módon személyes adatokat is érintett, így ez a hatályos jogszabályok alapján „adatvédelmi incidensnek” minősül. Az adatvédelmi incidens az Unix Autó levelező rendszerében (e-mail Exchange szerveren) elérhető adatokat érintette, amelynek következtében sérült a személyes adatok bizalmassága, és rendelkezésre állása.

Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények:

Az incidens következtében a személyes adatok, a vállalkozások nevében eljáró kapcsolattartók neve, e-mail címe, esetleg beosztása vagy egyéb adata megismerhetővé vált a támadók számára. Így szélesebb körű adatkezelés történhet, mint ami szükséges, vagy amihez az érintett eredetileg hozzájárult. Továbbá felmerül annak a lehetősége is, hogy adatokat a támadók az eredeti adatkezelési céltól eltérően kezelik.

A támadás következtében a Unix Autó Kft. átmenetileg nem volt abban a helyzetben, hogy az érintettekkel kapcsolatot tartson, elektronikus leveleket nem tudott küldeni, sem pedig fogadni. A támadás hatására a levelező (e-mail) szerveren tárolt adatok feletti rendelkezési jogát az Unix Autó, mint Adatkezelő elvesztette. Emiatt az érintettek az Unix Autó Kft. által tárolt adataik feletti hozzáférési jogukat nem tudják gyakorolni.

Tekintettel arra, hogy az adatvédelmi incidens a Unix Autó Kft. levelező (e-mail) szerverét érintette, így kérjük, hogy amennyiben a Unix Autó Kft., vagy annak munkavállalója nevében elektronikus levelet kap, azt kezelje fokozott óvatossággal!

Amennyiben a levél eredetével kapcsolatban bármely kétsége felmerül, kérjük lépjen velünk kapcsolatba akár telefonon a levél megjelölt feladóján keresztül, vagy továbbítsa a levelet hozzánk, az alert@unixauto.eu címre, és ügyfélszolgálatunk ugyanerről a címről ad visszajelzést a levél hitelességéről.

Az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedések:

Az incidens és az adatvédelmi érintettség észlelését követően a további károkozás megelőzése érdekében leállítottuk az informatikai rendszereinket, és azonnal külső informatikai szakértőket bíztunk meg az incidens körülményeinek, az érintett adatok jellegének megállapításával. Emellett gondoskodtuk a károk elhárításáról, és a későbbi hasonló esetek elkerüléséhez szükséges intézkedésekről.

Ezt követően valamennyi, a külső szakértők által javasolt informatikai intézkedést megtettük, valamennyi informatikai eszközt újratelepítettük. Ennek során valamennyi az informatikai biztonsági szakértők által javasolt intézkedés bevezetésre került. Az eddig gyakorlaton túl még jobban elkülönítettük az egyes informatikai infrastruktúrákat, és a különböző értékű adatelemeket. A legmagasabb besorolású adatelemeknél teljesen szeparált és folyamatos mentést biztosító megoldást vezettünk be. Ezeken felül az incidenssel érintett levelező (e-mail) szervert megszüntettük.

A fentieken túlmenően természetesen minden szükséges további intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy hasonló incidens a jövőben ne következhessen be.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettünk. Ennek megfelelően az incidenssel kapcsolatos Hatósági bejelentést teljesítettük, és rendőrségi feljelentést tettünk bűncselekmény alapos gyanúja miatt.

Amennyiben a jelen incidenssel kapcsolatban bármi kérdésük felmerül, további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kérhetnek:

Kapcsolattartó neve, és beosztása:
Kárpáti Gergely
Ügyfélszolgálati vezető
Elérhetősége: gdpr@unixauto.eu

A fenti tájékoztatást az UNIX Autó Kft. a GDPR 34. cikk (2) bekezdésével összhangban tette.

Keyboard shortcuts

General
Navigation
/
/
/
Back
Esc
Close window
Esc
Quick search
Ctrl
F
/
F2
Car search
Alt
A
Truck search
Alt
T
Motorcycle search
Alt
M
Parts independent from car type
F10
Parking
Alt
P
History
Alt
E
Basket
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop home page
Ctrl
Home
Webshop menu navigation
Ctrl
Fejléc navigáció
Ctrl
Chassis number finder
Alt
V
OE parts offer
Alt
G
Keyboard shortcuts
F1
Keyboard help
Alt
F1
Vehicle search
Vehicle selection
Categories
Article list
Basket
Chassis number finder
Request an OE offer
Choose
Enter
Enter
/
Search
Typing
Select
Space
Open group
Enter
Enter
/
Space
/
Rare manufacturers
Alt
S
Rare models
Alt
S
Choose
Enter
Enter
/
Search
Typing
Detailed information
F8
Put in the parking lot
F2
Change of view
Alt
N
Sort by
Alt
R
Put in the parking lot
Alt
F2
Choose
Enter
Enter
Search
Typing
Select
Space
Hide type-independent categories
Alt
F10
Select and go
Enter
Csoportok közötti váltás
/
Put into cart
Enter
Enter
Search
Typing
Properties
F8
Product data sheet
F7
Related products
Alt
K
Add to favorites
Alt
F2
Change of view
Alt
N
Sort by
Alt
R
Több részlet
Alt
+
Less details
Alt
-
Szűrő kijelölése
Space
Increase the quantity of pieces
+
Decrease the quantity of pieces
-
Note
Typing
Flottakártya választás
Alt
F
Exit the input field
Esc
Start a function
Alt
V
Choose
Enter
Enter
Vehicle details
F8
Filter
1-9
Translation
Alt
F
Search
Typing
Start a function
Alt
F11
Choose
Enter
Enter
New offer
Insert
Attachment of head data
F3
Head data
F4
Copy offer
Ctrl
Insert
Head data note
Alt
F2
Change period
Alt
F10
Print offer
Ctrl
P
Save in offer window
Ctrl
Enter
Enter
Quantity change of items pages
+
-
Note of items page
Alt
F2
Order of items page
Alt
R
Attachment of items page
F3
Discount of items page
Ctrl
K